адрес 1: гр. Свищов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10
адрес 2: гр. Свищов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, пл.”Велешана” № 1
управител: Росица Петрова – тел. 0878680190
прокурист: Владимир Петров – тел. 0878680191
секретар: Марина Александрова – тел. 0878680192

 

е-mail 1 robsov@gmail.com – Управител
е-mail 2 – trade@robsov.com
е-mail 3 robsov3@gmail.com – Секретар

Може да ни намерите тук: