адрес 1: гр. Свищов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10

/Адрес на местоположение/

адрес 2: гр. Свищов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, пл.”Велешана” № 1/на картата по долу има описание/

управител: Росица Петрова – тел. 0878680190 ,

е-mail 1 – robsov@gmail.com – Управител

прокурист: Владимир Петров – тел. 0878680191 ,

е-mail 2 – trade@robsov.com

Секретар:- тел. 0878680192

е-mail 3 – robsov3@gmail.com – Секретар

Може да ни намерите тук:

     

Допълнителна информация за местоположението /Важно/ : срещу парка

Опис на сградата-със стъпала е входа /синя сграда/