Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция – на ишлеме (с мостра и материали на клиента). След приемане и утвърждаване на съответната поръчка се сключва договор между двете страни.
Преди въвеждане на съответния модел в производство ние изпращаме на клиента предпроизводствана мостра, която той трябва да утвърди. По време на производствения процес клиентите ни изпращат свои служители, които окачествяват нашата продукция.