Освен с пълно ишлеме фирмата се занимава и с изработка на конфекция със собствени материали.
Които закупуваме след удобрение на мостра изготвена от нас, която клиентът лично си избира плат и спомагателни материали.