Конфекция с мостра на клиента и наши материали

Освен с пълно ишлеме фирмата се занимава и с изработка на конфекция със собствени материали.
Които закупуваме след удобрение на мостра изготвена от нас, която клиентът лично си избира плат и спомагателни материали.

Конфекция с мостра и материали на клиента

Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция – на ишлеме (с мостра и материали на клиента). След приемане и утвърждаване на съответната поръчка се сключва договор между двете страни.
Преди въвеждане на съответния модел в производство ние изпращаме на клиента предпроизводствана мостра, която той трябва да утвърди. По време на производствения процес клиентите ни изпращат свои служители, които окачествяват нашата продукция.