Фирмата разполага с най-нови модели:

  1. кроячно KM

  2. гладачно оборудване – TREVIL

  3. подлепваща техника – MAYER;

Шевни машини с марките:

  1. JUKI

  2. BROTHER

  3. DURKOPP

  4. STROBEL

  5. AMF REECE

  6.  INDUPRESS и др.

Преимущество са ни високо-специализираните шевни машини , които въведохме в производството в последните няколко години. Такива са машините за шиене на копчета, илици, понт, както и филетковите автомати. Те внасят удобство, прецизност и бързина в работния процес и по тази причина смятаме и за напред да обновяваме машинния си парк с такива.

„Робсов” ЕООД разполага с две производствени бази на територията на гр. Свищов. И в двете бази производственият процес се осъществява напълно самостоятелно и независимо една от друга.
За скрояването на изделията се грижат в две кроячни помещения, оборудвани с модерна кроячна техника. Основният производствен процес се осъществява от 4 бригади, всяка една разположена в отделно помещение на двете ни бази. За междуоперационното и крайното гладене на продукцията са осигурени 6 самостоятелни гладачни отделения с общо 15 гладачни преси. Също така разполагаме с 4 помещения за довършителните и ръчните манипулации по изработката на изделието. Готовата продукция разполагаме в 2 склада, оборудвани както подобава. В двете ни производствени бази има  по един офис.