Управленският състав на фирмата се състои от:
 1. управител – Росица Петрова
 2. прокуруст-Владимир Петров
 3. административен състав – от секретар и счетоводен отдел.
Производственият персонал включва:
 1. 120 квалифицирани шивачи
 2. ръководени от 4-ма организатори-производство
 3. 15 гладачи
 4. 4 работника на подлепваща преса
 5. 6 кроячи
 6. 4-ма междуоперационни окачествителя
 7. 4 работника, осъществяващи краен контрол на готовата продукция
 8. 10 работника, занимаващи се с ръчна изработка и довършителни манипулации
 9. 6 работника, отговарящи за пакетирването на готовата продукция
 10. 2 -ма, които се занимават с получаването и разпределянето на материалите за производство.