Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция с мостра и материали на клиента. Наши партньори са: „Балкантекс”, „GMT”, „Плевен-99”, „Richfield Fashion” и др. Също така работим и с наши материали и модел на поръчителя. Процедурата по изработката на едно изделие е следната:

Етапи от производствения процес;

 1. Кроене на изделието с кройки на клиента
  1. настилане на плата
  2. скрояване на елементите с гатер-нож и банциг за кроене
  3. фино укрояване (след подлепване) на по-специфичните елементи
  4. маркиране (стикиране) на всички скроени детайли
 2. Подлепване на скроените елементи според изискванията на клиента – подлепваща преса.
 3. Окачествяване на готовата продукция
 4. Етикиране и пакетиране на облеклото
 5. Изработва на облеклото – според технологичните изисквания
 6. Междинен качествен контрол – след всяка манипулация
 7. Между-операционно гладене на сглобените елементи
 8. Довършителни манипулации
  1. почистване от конци
  2. изработка на илици
  3. зашиване на копчета
  4. поставяне на капси
  5. други
 9. Крайно гладене на изделието