Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция с мостра и материали на клиента. Наши партньори са: „Балкантекс”, „GMT”, „Плевен-99”, „Richfield Fashion” и др. Също така работим и с наши материали и модел на поръчителя. Процедурата по изработката на едно изделие е следната:

Етапи от производствения процес;

 1. Кроене на изделието с кройки на клиента
  1. настилане на плата
  2. скрояване на елементите с гатер-нож и банциг за кроене
  3. фино укрояване (след подлепване) на по-специфичните елементи
  4. маркиране (стикиране) на всички скроени детайли
 2. Подлепване на скроените елементи според изискванията на клиента – подлепваща преса.
 3. Окачествяване на готовата продукция
 4. Етикиране и пакетиране на облеклото
 5. Изработва на облеклото – според технологичните изисквания
 6. Междинен качествен контрол – след всяка манипулация
 7. Между-операционно гладене на сглобените елементи
 8. Довършителни манипулации
  1. почистване от конци
  2. изработка на илици
  3. зашиване на копчета
  4. поставяне на капси
  5. други
 9. Крайно гладене на изделиетo
 10. Машини и съоражения
 11. Фирмата разполага с най-нови модели: 1. кроячно KM / 2. гладачно оборудване – TREVIL / 3. подлепваща техника – MAYER;

  Шевни машини с марките: JUKI,    BROTHER,    DURKOPP,   STROBEL,    AMF REECE,    INDUPRESS и др.

  Преимущество са ни високо-специализираните шевни машини , които въведохме в производството в последните няколко години. Такива са машините за шиене на копчета, илици, понт, както и филетковите автомати. Те внасят удобство, прецизност и бързина в работния процес и по тази причина смятаме и за напред да обновяваме машинния си парк с такива.

  „Робсов” ЕООД разполага с две производствени бази на територията на гр. Свищов. И в двете бази производственият процес се осъществява напълно самостоятелно и независимо една от друга.
  За скрояването на изделията се грижат в две кроячни помещения, оборудвани с модерна кроячна техника. Основният производствен процес се осъществява от 4 бригади, всяка една разположена в отделно помещение на двете ни бази.

  За междуоперационното и крайното гладене на продукцията са осигурени 6 самостоятелни гладачни отделения с общо 15 гладачни преси. Също така разполагаме с 4 помещения за довършителните и ръчните манипулации по изработката на изделието. Готовата продукция разполагаме в 2 склада, оборудвани както подобава. В двете ни производствени бази има  по един офис.