Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция с мостра и материали на клиента. Наши партньори са:

  1. “Ай Пи Ел България” ООД,
  2. „Godske Group”
  3. GmbH
  4. „Schussler + Zachmann”
  5. „Richfield Fashion”
  6. , “Стеса” ООД,
  7. “Модис Интертекс” ЕООД,
  8. “НВГ – Стефка Венкова” и други.

Също така работим и с наши материали и модел на поръчителя.
“Робсов” ЕООД разполага с две производствени бази на територията на гр. Свищов. И в двете бази производственият процес се осъществява напълно самостоятелно и независимо една от друга.

За скрояването на изделията се грижат в две кроячни помещения, оборудвани с модерна кроячна техника. Основният производствен процес се осъществява от 4 бригади, всяка една разположена в отделно помещение на двете ни бази. За междуоперационното и крайното гладене на продукцията са осигурени 6 самостоятелни гладачни отделения с общо 15 гладачни преси.

Също така разполагаме с 4 помещения за довършителните и ръчните манипулации по изработката на изделието. Готовата продукция разполагаме в 2 склада, оборудвани както подобава. В двете ни производствени бази има  по един офис.