Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция с мостра и материали на клиента.

Наши партньори са:

  1. „Балкантекс“
  2. „GMT“
  3.  „Плевен-99“
  4. „Richfield Fashion“

Също така работим и с наши материали и модел на поръчителя. Изберете процедурата по изработка на едно изделие от два въжможни начина.