Производство

Производство

Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция с мостра и материали на клиента. Наши партньори са: “Ай Пи Ел България” ООД, „Godske Group” GmbH, „Schussler + Zachmann” GmbH, „Richfield Fashion”, “Стеса” ООД, “Модис Интертекс” ЕООД, “НВГ - Стефка Венкова” и други. Също така работим и с наши материали и модел на поръчителя.
“Робсов” ЕООД разполага с две производствени бази на територията на гр. Свищов. И в двете бази производственият процес се осъществява напълно самостоятелно и независимо една от друга.
За скрояването на изделията се грижат в две кроячни помещения, оборудвани с модерна кроячна техника. Основният производствен процес се осъществява от 4 бригади, всяка една разположена в отделно помещение на двете ни бази. За междуоперационното и крайното гладене на продукцията са осигурени 6 самостоятелни гладачни отделения с общо 15 гладачни преси. Също така разполагаме с 4 помещения за довършителните и ръчните манипулации по изработката на изделието. Готовата продукция разполагаме в 2 склада, оборудвани както подобава. В двете ни производствени бази има  по един офис.

BG | EN
направи запитване
Фон:
F1 Default
F1
site by: vlado