Производство

Персонал

Управленският състав на фирмата се състои от управител – Росица Петрова и прокурист – Владимир Петров, а административният – от секретар и счетоводен отдел.

Производственият персонал включва 120 квалифицирани шивачи, ръководени от 4-ма организатори-производство. Към него спадат и 15 гладачи, 4 работника на подлепваща преса, 6 кроячи, 4-ма междуоперационни окачествителя, 4 работника, осъществяващи краен контрол на готовата продукция, 10 работника, занимаващи се с ръчна изработка и довършителни манипулации, 6 работника, отговарящи за пакетирването на готовата продукция и двама, които се занимават с получаването и разпределянето на материалите за производство.

галерия Персонал
галерия Персонал
галерия Персонал
BG | EN
направи запитване
Фон:
F1 Default
F1
site by: vlado