Бизнес клиенти

Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция с мостра и материали на клиента. Наши партньори са: "Балкантекс", "GMT", "Плевен-99", "Richfield Fashion" и др. Също така работим и с наши материали и модел на поръчителя. Изберете процедурата по изработка на едно изделие от два въжможни начина. Можете също и да разгледате каталог от продулти, изработени от нас в под- раздел "Наши продукти"

BG | EN
Фон:
F1 Default
F1
site by: vlado