Бизнес клиенти

Конфекция с мостра и материали на клиента

Фирмата се занимава главно с изработка на конфекция - на ишлеме (с мостра и материали на клиента). След приемане и утвърждаване на съответната поръчка се сключва договор между двете страни.
Преди въвеждане на съответния модел в производство ние изпращаме на клиента предпроизводствана мостра, която той трябва да утвърди. По време на производствения процес клиентите ни изпращат свои служители, които окачествяват нашата продукция.
                               

галерия Конфекция с мостра и материали на клиента
галерия Конфекция с мостра и материали на клиента
BG | EN
Фон:
F1 Default
F1
site by: vlado